Naam onderneming: L’Atelier du Cadeau
Vestigingsadres: Korte Leidsedwarsstraat 12-16, 1017 RC, Amsterdam
E-mailadres: info@atelier-cadeau.com
KvK-nummer: 72755121
Btw-identificatienummer: NL002021469B75

1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die door consumenten op www.atelier-cadeau.com (de “Website”) worden geplaatst. Zorg ervoor dat je deze algemene voorwaarden goed leest en het is raadzaam dat je regelmatig controleert op updates. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken.

2. BESTELLINGEN OP UBER EATS

Bestellingen via de Uber Eats app zijn momenteel niet mogelijk.

3. BESTELLINGEN OP DE WEBSITE

3.1 Wie kan bestellen
Om een ​​bestelling op de Website te plaatsen, moet je: minstens 18 jaar oud zijn; een consument zijn en geen professionele wederverkoper. Bij aflevering van een alcoholisch cadeau, kan om je identiteitsbewijs gevraagd worden.

3.2 Hoe te bestellen
Voor het plaatsen van een bestelling hebben we een e-mailadres nodig. Mogelijk dien je jouw browser instellen om cookies en pop-ups te accepteren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken, zoals het toevoegen van artikelen aan jouw winkelwagentje en het plaatsen van jouw bestelling. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacy- en Cookiebeleid. Wanneer je een bestelling plaatst, sturen we je een e-mail waarin wordt bevestigd dat de producten zijn verzonden (“Bestellingsbevestiging”). Op dat moment komt er een contract met deze algemene voorwaarden tot stand dat bindend is tussen jou en ons (het “Contract”). We raden je aan een exemplaar van deze algemene voorwaarden en de Orderbevestiging af te drukken of te downloaden voor toekomstig gebruik. Indien wij een product niet kunnen leveren, laten wij jou dit schriftelijk weten en nemen wij de bestelling niet in behandeling.

De volgende redenen kunnen ervoor zorgen dat we een bestelling moeten annuleren: wanneer het product niet beschikbaar is of niet op voorraad; je factuurgegevens zijn niet correct of niet verifieerbaar; je bestelling wordt door onze beveiligingssystemen gemarkeerd als een ongebruikelijke bestelling of een bestelling die vatbaar is voor fraude; je betaling via overschrijving is niet binnen 12 kalenderdagen na acceptatie van je bestelling ontvangen; we hebben redenen om aan te nemen dat je jonger bent dan 18; we hebben reden om aan te nemen dat je een wederverkoper bent; er was een fout in de prijs weergegeven op de Website; we konden niet leveren op het door jou opgegeven adres; als gevolg van een gebeurtenis buiten onze macht, of in het geval van spelfouten, prijzen of andere fouten of vergissingen in de website-informatie.

4. PRIJS/BETALING

4.1 Betaalmethodes
Controleer de beschikbare betaalmethodes in het check-out gedeelte van de website. Wij accepteren geen andere betaalwijzen dan de vermelde opties. Probeer niet op een andere manier te betalen dan aangegeven. Als je dit wel doet, zijn wij niet aansprakelijk voor het verlies van de betaling of enige andere schade die hieruit kan voortvloeien.

4.2 Betalingsverwerking
Als u met een creditcard/debetkaart betaalt, schrijven wij het verschuldigde bedrag van je rekening af zodra je bestelling ons magazijn verlaat. In het geval dat er binnen 12 kalenderdagen na het plaatsen van je bestelling geen betaling is ontvangen, wordt je aankoop automatisch geannuleerd. Betalingen kunnen alleen worden verwerkt als de factuurgegevens kunnen worden geverifieerd. We behouden het eigendomsrecht op de product(en) totdat we de volledige betaling voor de product(en) hebben ontvangen.

4.3 Prijzen en valuta
De productprijzen die op de Website worden weergegeven, zijn inclusief Belasting (BTW). Verzendkosten worden per bestelling gehanteerd. De prijzen zijn vermeld in Euro. Als je tijdens het browsen of tijdens het afrekenen het land van levering wijzigt, kunnen de prijzen vanaf dat moment in een andere valuta worden vermeld. Houd er rekening mee dat het wijzigen van het land van levering van invloed kan zijn op de prijs als gevolg van een verandering in valuta of landspecifieke prijzen en/of btw.

4.4 Prijs
De totale prijs die is opgegeven in het laatste check-out scherm is inclusief btw en verzendkosten. Deze prijs wordt opgenomen in de Orderbevestiging, die we je aanraden af ​​te drukken of te downloaden voor toekomstig gebruik. Als je met een creditcard betaalt, wordt het totale bedrag van je gehele bestelling weergegeven op je creditcard afschrift in je lokale valuta. Als jouw lokale valuta afwijkt van de valuta waarin de prijzen worden vermeld, past jouw bank de wisselkoers toe die van toepassing is op de datum van aankoop. Het is mogelijk dat je bank een andere wisselkoers hanteert dan verwacht, wij hebben daar geen controle over.

4.5 Prijswijzigingen
De prijzen van de producten zijn zoals weergegeven op de Website. Prijzen kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die we hebben bevestigd in een orderbevestiging.

5. VERZENDING & LEVERING

5.1 Levering – waar en wanneer
In Nederland en andere landen bezorgen wij producten van maandag tot en met vrijdag. Op bepaalde feestdagen verzenden we niet.

5.2 Inspectie bij aflevering
Controleer bij levering de verpakking op beschadigingen. Als blijkt dat de producten beschadigd zijn, accepteer de zending dan niet.

6. VERZENDKOSTEN

6.1 Verzending
Verzendkosten zijn altijd zichtbaar in het check-out gedeelte van de website.

7. RETOUREN & ANNULERING

7.1 Bestelling annuleren vóór levering
Je kunt elke bestelling kosteloos en zonder opgave van reden annuleren, op voorwaarde dat deze nog niet is verzonden. We beginnen vrijwel onmiddellijk met het verwerken van bestellingen die in onze online winkel zijn geplaatst. Als je jouw bestelling wilt annuleren, kun je de bestelling annuleren door contact op te nemen met onze klantenservice (zie onderaan de website). Onze klantenservice medewerkers zullen een annulering van je bestelling in ons magazijn aanvragen. Als dit lukt, sturen ze een e-mail en is de annulering kosteloos. Als annuleren niet mogelijk is, wordt het product/de producten bij je afgeleverd en kan het worden geretourneerd volgens de onderstaande procedure.

7.2 Retourneren van bestellingen na levering – defecten
Je hebt het recht om de geleverde producten te retourneren in het geval dat ze defect zijn of anderszins niet in overeenstemming zijn met je bestelling toen je ze ontving. Dit kunt je doen binnen 14 dagen nadat het gebrek is geconstateerd. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten. In het geval dat uw claim terecht is, worden de aankoopprijs en de verzendkosten terugbetaald. Voor praktische informatie over hoe je kunt retourneren, zie het gedeelte Retouren op de website.

7.3 Herroepingsrecht
Als je om wat voor reden dan ook niet tevreden bent met de producten die je hebt besteld, kun je de geleverde producten binnen 14 kalenderdagen na levering, zonder opgave van reden, retourneren onder de volgende voorwaarden: de producten zijn ongeopend en op geen enkele manier gebruikt; het product is compleet en je retourneert het in de originele productverpakking, het product is niet beschadigd of anderszins gewijzigd.

Zie hieronder voor informatie over terugbetalingen. Voor praktische informatie over hoe je kunt retourneren, zie het gedeelte Retouren op de website. Als je ons binnen 14 dagen laat weten dat je een product wilt retourneren, vergoeden wij alle ontvangen betalingen. De retourzending dient binnen 14 dagen worden gedaan, vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van je beslissing om product(en) te retourneren.

7.4 Ruilen
Ruilen van producten is momenteel niet mogelijk, maar je kunt je product(en) retourneren, zie meer informatie hierboven. Om een ​​ander product te ontvangen, moet je een nieuwe bestelling plaatsen op de Website.

7.5 Informatie over terugbetaling
Terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst door L’Atelier du Cadeau van het geretourneerde product, op basis van de oorspronkelijke betaalmethode. In het geval dat je producten retourneert om andere redenen dan een defect of een fout met je bestelling door L’Atelier du Cadeau, moet je de verzendkosten van de retourzending betalen. Voor praktische informatie over hoe je kunt retourneren, zie het gedeelte Retouren op de website. Volg de aanwijzingen om onnodige vertraging te voorkomen.

7.6 Risico van retourzending
Als je een product retourneert, ben je verantwoordelijk voor het verzenden van het product naar ons distributiecentrum. Indien wij het product niet ontvangen, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van het product. De bewijslast dat een product bij ons is afgeleverd, ligt bij jou of het bedrijf dat voor verzending wordt gebruikt.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1
Als L’Atelier du Cadeau deze algemene voorwaarden niet naleeft, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die je lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze algemene voorwaarden of onze nalatigheid. Verlies of schade is te voorzien als het een duidelijk gevolg is van onze schending, of als het door beide partijen werd overwogen op het moment dat we het contract aangingen.

8.2
Hoewel we gecodeerde beveiligingssoftware gebruiken, kan de veiligheid van informatie en betalingen die via internet of via e-mail worden verzonden, niet worden gegarandeerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van elektronische communicatie.

8.3
Indien je schade hebt geleden als gevolg van onze activiteiten die verband houden met de aankoop(en) van onze producten via de Website, is onze aansprakelijkheid beperkt tot: schade aan de producten van L’Atelier du Cadeau of aan andere materialen; redelijke en aantoonbare kosten die je hebt gemaakt om de oorzaak en de hoogte van de schade onder a) te achterhalen; redelijke en aantoonbare kosten die je hebt gemaakt ter voorkoming of beperking van deze schade.
De maximale vergoeding van bovenstaande schade is (indien van toepassing) de aankoopprijs van de betreffende producten.

8.4
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade opgelopen door een derde partij die voortvloeit uit het gebruik van producten die gekocht zijn via onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je oploopt als gevolg van onjuist gebruik van een van de producten.

8.5
Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Nederlandse wet.

8.6
Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op de Website of enige inhoud op de Website, expliciet of impliciet.

8.7
Houd er rekening mee dat we de website voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. Je stemt ermee in de website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens jou voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1
L’Atelier du Cadeau bezit alle intellectuele eigendomsrechten van de Website en van het daarop gepubliceerde materiaal. Dit wort wereldwijd beschermd door copyright-, ontwerp- en handelsmerk wetten. Al deze rechten zijn voorbehouden.

9.2
U mag slechts één exemplaar afdrukken en uittreksels van elke pagina(‘s) van de website downloaden om de website als winkel hulpmiddel te gebruiken.

9.3
U mag de papieren of digitale kopieën van enig materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audio opnamen, of grafische weergave zonder de begeleidende tekst gebruiken.

9.4
L’Atelier du Cadeau is ten allen tijde eigenaar van de inhoud op de Website moet altijd worden erkend.

9.5
U mag geen enkel deel van de inhoud op de Website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor toestemming te verkrijgen van L’Atelier du Cadeau.

9.6
Als u een deel van de website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze algemene voorwaarden, vervalt uw recht om de website te gebruiken onmiddellijk en moet u, in opdracht van ons, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

10. DOOR DE GEBRUIKER GECREËERDE CONTENT

10.1
Als je ideeën, opmerkingen, vragen, gegevens, afbeeldingen, meningen, ontwerpen, aanpassingen of door gebruikers gecreëerde content op de website of onze sociale mediakanalen (Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest) plaatst of als je dergelijke door gebruikers gecreëerde content verzendt via de Website aan L’Atelier du Cadeau, wordt het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten in de door gebruikers gecreëerde content automatisch overgedragen aan L’Atelier du Cadeau. Voor zover een dergelijke overdracht niet geldig is, verleen je L’Atelier du Cadeau, door de door gebruikers gecreëerde content in te dienen bij L’Atelier du Cadeau, een wereldwijde, niet-exclusieve, volledig betaalde, eeuwigdurende, royalty vrije gebruikslicentie, inclusief maar niet beperkt tot het recht om uw door gebruikers gecreëerde content (geheel of gedeeltelijk) te kopiëren, te wijzigen, openbaar weer te geven, te distribueren en in sublicentie te geven voor elk doel dat wij geschikt achten, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten en diensten en het maken, wijzigen of verbeteren van de Website of andere producten of diensten.

10.2
De gebruiker draagt verantwoordelijk voor het feit dat alle door de gebruiker gecreëerde content of andere informatie die je naar de website of onze sociale mediakanalen verzendt, geen materiaal is en geen materiaal bevat dat aanstootgevend, pornografisch, lasterlijk, godslasterlijk of onwettig is, en geen inbreuk maakt of mogelijk inbreuk maakt op, de rechten van een derde partij of enig toepasselijk recht. Je garandeert dat al het materiaal dat aan L’Atelier du Cadeau wordt voorgelegd, origineel van jou is en niet geheel of gedeeltelijk is gekopieerd van een derde partij.

10.3
Je stemt ermee in dat L’Atelier du Cadeau niet verplicht is om de door gebruikers gecreëerde content te beoordelen en dat L’Atelier du Cadeau op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de door gebruikers gecreëerde content.

10.4
Je erkent dat L’Atelier du Cadeau, door jou en anderen de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gecreëerde content op de website en/of sociale media kanalen te openen en te bekijken, slechts optreedt als een passief kanaal voor dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot op door gebruikers gecreëerde content of activiteiten van gebruikers op de website.

10.5
In overeenstemming met het voorgaande erken je en stem je ermee in dat L’Atelier du Cadeau het absolute recht heeft om door gebruikers gecreëerde content die op de website en haar social media kanalen wordt geplaatst, naar eigen goeddunken te controleren.

10.6
Je stemt ermee in dat we geen enkele verplichting hebben om door gebruikers gecreëerde content te gebruiken of erop te reageren. Je stemt ermee in dat je L’Atelier du Cadeau onmiddellijk schriftelijk op de hoogte zult stellen van elke aanstootgevende content die op de Website of op onze social media kanalen verschijnt, zoals eerder vermeld.

10.7
Elk gebruik van content op de website en onze social media kanalen, inclusief maar niet beperkt tot door gebruikers gecreëerde content, is op eigen risico.

11. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die ontstaan ​​in verband met deze algemene voorwaarden, inclusief de geldigheid daarvan, of met het gebruik van de Website(s) en met eventuele aankopen op de Website, is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland.

12. BESCHIKBAARHEID OP DE WEBSITE

L’Atelier du Cadeau kan niet garanderen dat de website of de inhoud ervan altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Toegang tot de Website kan tijdelijk zijn. We kunnen de website geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als de website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

13. ACCOUNT EN WACHTWOORD

13.1
Als je ervoor kiest om je op de website te registreren, dien je de gebruikersnaam en het wachtwoord voor jouw account vertrouwelijk te behandelen en mag je deze niet delen met derden.

13.2
L’Atelier du Cadeau heeft het recht om een gebruikers identificatie code of wachtwoord, ongeacht of deze door jou is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als je naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

13.3
Als je weet of vermoedt dat iemand anders dan jijzelf jouw gebruikers identificatie code of wachtwoord kent, moet je dit onmiddellijk e-mailen aan de Klantenservice van L’Atelier du Cadeau: info@atelier-cadeau.com.

14. GEKOPPELDE WEBSITES

De Website bevat links naar externe internetsites. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites die naar deze site linken of van daaruit linken.

15. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Telkens wanneer je producten bij ons bestelt, zijn de op dat moment geldende algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen jou en L’Atelier du Cadeau.
Wanneer we deze algemene voorwaarden herzien, zullen we je op de hoogte houden door de datum van de laatste update aan het einde van deze pagina te vermelden.

16. ANDERE VOORWAARDEN

16.1
Wij kunnen onze rechten en plichten op grond van een contract overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op jouw rechten of onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden.

16.2
Je mag jouw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij dit schriftelijk overeenkomen.

16.3
De paragrafen van deze algemene voorwaarden werken afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat één ervan onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

16.4
Als we er niet op aandringen dat je één van jouw verplichtingen onder deze algemene voorwaarden nakomt, of als we onze rechten jegens jou niet afdwingen, of als we dit uitstellen, betekent dit niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten jegens jou en betekent dit niet dat je niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als we een verzuim door jou kwijtschelden, doen we dat alleen schriftelijk, en dat betekent niet dat we automatisch afstand doen van een toekomstig verzuim.

16.5
We archiveren geen kopie van het contract tussen ons.

17. OVERMACHT

17.1
Een situatie van overmacht definieert elke handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, lock-downs of andere industriële acties door derden, burgerlijke onlusten, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard of niet) of dreiging van of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, bodemdaling, epidemie of andere natuurramp, of uitval van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

17.2
Wanneer zich een situatie van overmacht voordoet die van invloed is op de uitvoering van onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden, dan zullen we als volgt handelen:
We nemen zo snel als redelijkerwijs mogelijk contact met je op om je op de hoogte te stellen; en onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden worden opgeschort, de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen wordt verlengd voor de duur van de situatie van overmacht. Als situatie van overmacht van invloed is op onze levering van een product aan jou, zullen we een nieuwe leveringsdatum met je afspreken nadat de situatie van overmacht voorbij is.

17.3
Je kunt het contract annuleren wanneer er een situatie van overmacht plaatsvindt en je niet langer wilt dat wij de producten leveren. Zie jouw annuleringsrechten. We zullen het contract alleen beëindigen als de situatie van overmacht langer duurt dan 12 weken, in overeenstemming met ons annuleringsrecht.

17.4
Hoewel deze Website met veel zorg is samengesteld, is het mogelijk dat de informatie, teksten, documenten, grafieken, films, muziek en/of andere diensten die erop staan ​​fouten bevatten of anderszins onjuist of onvolledig zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken van) de website, enige onjuistheid of onvolledigheid van de website, inclusief schade veroorzaakt door virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat jouw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendom materiaal kan infecteren als gevolg van het gebruik van de website of door het downloaden van enige inhoud erop of op een website die eraan is gekoppeld.

Deze Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt op 1 december 2022